© GoedKeuren
Home PRODUCTEN NIEUWS CONTACT

WELKOM

Op de site vindt u informatie over het keuren van arbeidsmiddelen. Als werkgever is het volgens de wet uw taak er voor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm. De nen certificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester NEN 3140. GoedKeuren is een adviesbureau, kantoorhoudend in Heerhugowaard. Wij dragen oplossingen aan die ook werken in de praktijk.

Wat houdt de

keuring in?

De Arbowet vereist dat uw werknemer in veilige werkomstandigheden kan werken. Dit betekent o.a. dat het gereedschap waar u en uw werknemer mee werkt veilig moet zijn. Wanneer een calamiteit ontstaat ten gevolge van ondeugdelijk materieel dient de werkgever aan te tonen dat al het mogelijke is gedaan om dit te voorkomen.  Het is daarom van groot belang dat gereedschap van u en uw werknemers naar behoren werkt. Goedkeuren helpt u graag uw materieel op dit niveau te krijgen. Wij keuren o.a. volgens NEN 3140 (elektrisch gereedschap),  NEN 2718 (rolsteigers ), NEN 2484 ( ladders en trappen). Tijdens de keuring wordt het gereedschap gecontroleerd, indien nodig gerepareerd en van een keuringssticker voorzien.

NIEUWS

Wettelijke regels

Als u meer over de wettelijke regels rondom het keuren van gereedschap wilt weten, kijk dan op de site van Euronorm. Ook de website van Arbouw bevat veel informatie over het keuren van gereedschap. Bovendien kunt u hier allerlei checklisten downloaden.

Periodieke keuring

De keuring (art. 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaatsvinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.
Lees meer
Verantwoord gereedschap, verantwoord werken
Lees meer Home